Tapawudy kandi, Diysen üytgeşik, Beyleki gyzlara garanda duypli. Yada çyn yürekden, Söysen üytgeşik, Belki çyn yürekden söyyan diysendir, Yada söyülyanin, Duysan üytgeşik. Diysen-diymesen hem, Bardy tapawut, Bada belli bolyan dey misli gözellik. Sana garşy dogan ay parlayar, Yylgyran mahaly, Aklyn durlayar, Yada aklyn durup,çagşap baryan dey, Öz başyna, Yok zatlary gürleyar. Kirpigini aşak salyp son bolsa, Bir bakanda elewreder kalbyny. Söz tapmarsyn, Gürlemage lal yaly, Seret,dur garşynda, Ol gyz gül yaly. Aytsana sen,yekeje sözün aytsana, Gyz gayyp bolar, Son görüner salgymy. Gaçan pursat gaydyp gelyarmi yza, Hatda ömir yeke gezek aylanyar. Entek giç dal, Hany şaylan yolyna, Yetgin bagtyn yzyndan, Gitme şeytan alyna. Gyza subut eyle söygin çyndygyn, Hatda ömir, Hayran galsyn bu söyga. Bu dunyade baky zat yok diyilyar, Yöne çyn söygini unudan aydar. Çyn yürekden, Söyen ynsan perzendi, Baky yaşar dünya aylanyp dursa. Çyn söyenler, Unutmasyn bu pendi. Yürekden söymedik, Wagty yaşayan, Wagt geler hatda ahtinden gaydar. Ütgeşik bolanlar, Ütgeşik söyer, Dörederler öz söygisin,öz yolyn. Geçmek isleyanler, Üytgeşik yoldan, Girmeli bolarlar söygin synagyna. Synag tabşyrarlar duygy paklikden. Geçmek isleyanler, Üytgeşik yoldan, Söz ederler olar, Yeketaklikden. Çyn söygiden,dünyan öçmez yşygy. Men söyginin hem-de gözelliklerin, Soygini wasp etyan kebeleklerin, Baky solmaz, Yşk gülinin aşygy. Hazar Rejepow 01.03.2008

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir