Bir gun soradym dunyaden soygi dirimi,
Duynem diridim inni men basga birimi,
Biri gazanmaly corek bukup bilini,
Beylekisi mes biri ceynap berya iymini,
Garyplar elin seredya seredip bize tarap,
Gozler sowuk dos gecyas pukara yuze garap,
Barybyr akidip bilmez 1 manat,
Baylygyn bir kopik tapsyrylanson amanat,
Namys dirimi bar bolsa nirede,
Gyzlar ozin yitirya gurin pula direse,
Galsan ac gonsyn ses cykarman syn eder,
Seredyan yok goz yasyn owrulse silede,
Cage owrildi ol das yaly diregem,
Gozi doymayan dunya hays etyan iy menem,
Eymenc sen menem senden eymenen,
Duygulur bir eyyam gocdi yurekden.
Sadalyk nirde her kim cyracy bu gun,
Her kim tanysly her kim mohum,
Nirde adam karcilik nirde gowun,
Adyny aydanda her kimin damagy duwun,
Her kim ashabatdan yok welayatly.
SylanokLar indi dilin bolsada ayatly,
Gyzlar garasya gelenok sazada ak atly,
Elbetde garasmak yadatdy,
Nirde halas gar dirimi umyt,
Momin yuz owurya elin uzatya johit,
Husuma gygyryan meni duysume akit,
Hakykatdanam haly yatdan cykardyk hakyt,
Eyesinden gymmat boldy haryt,
Baylygyndan utanyanda barka garyp,
Gulak berme mana men nebsime yuzlenyan,
Dunya bamy sende basga mana menzeyan...

Dogrudan hany soygumiz nirde jogap hany pes gowun yadaym sorap hany dap dessur nirde utanc haya nirde turkmenim mena tapamok... Jogagbynyza garasyan...

Awtor: Syke Däli
Lyrics taýýarlan - Emir

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir