ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: NÄME ÜÇIN OGURLYK HARAM, ÝÖNE SÖWEŞDE TALAP ALMAK HALAL?

Bu soraga jogap bermek üçin Kurany Kerimden bir aýat getirmekçi: Ogurlyk eden erkek we zenanyñ eden (ogurlyk) işlerine garşylykly bir jeza, Allahdan gelen ybrat hökmünde ellerini kesiñ. Allah güýçlidir, hikmetiñ eýesidir. Hökümiñizdäki gyrnaklar müstesna, kişiniñ maşgalasy (kişi zenany) hem size haram kylyndy; Allanyñ size emri budur. Bulardan başgasyny, iffetli ýaşamak we zyna etmezlik üçin, mallaryñyz bilen (mähir bilen) kabul etmek halal kylyndy. Olar bilen är-aýal jübütleşigini geçirmezden kararlaşdyrylan mähirleriñizi beriñ. Mähir çäginden soñ
garşylykly düşünişmegiñizde size günä ýokdur. Şübhesiz Allah ylym we hikmet eýesidir''.
Kuranyñ şu ýerinde ýa başga ýerinde talañçylyk ediñ diýen ýeri ýok - diýip jogap berse bolar...islamiforumlar.net

Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir