Eje sana gül almadym,
Onuñ saña geregi yok.
Bu gabyrlañ yüregi bar,
Emma ogluñ yüregi yok

Bukmak ücin yangynymy
Ak geynip geldim eje.
Sen öleñde seniñ bilen,
Bilseñ menem öldim eje.

Oktabr gelse gözlem ýitiler,
Eye borun bir üýgeşik güyje men.
Ykbalymda sataşmady senden soñ,
Hiç bir ynsan seniñ ýaly süýjelen.

Ölmek üçin bahana kän dünýäde,
Ýaşamak üçinem dürli usul bar.
Eje az bolsada saña yazanlam,
Sen içimde borsun gabryma çenli.

Awtor: Meredow Kakajan

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir