2013- 2014nji ýyllarda men Web development bn gyzyklanyp başladym.ilki html owrendim soñ css ondan soñ az owlak javascript.Ondan soñ belli bir derejede Jquery owrendim soñ azyrak PHP öwrendim .Yeterlik bilimleri alanymdan soñ kicenrak sayt yasap gordum (xampp serverde) maglumatlary yuklap gözläp edit edip(jquery, php komegi bn) bilyadim.Soñ men 2015den bari dürli sebaplere görä web development bn meshgullanmadym.Indi shuwagt tazeden web development bn meşgullanjak bolyan 2020 yylda php-iñ jquery-iñ css-iñ täze wersiyalary cykdy meñ oñki bilýän funksiyalam kopusiniñ ady uytgedilipdir yada ayrylypdyr.Hazirki zaman web development gaty ozgerdi ozgeryä taze javascript we css bibliotekalar cykypdyr. PHP frameworklar cykypdyr. Shuwagt we gelejekde web development-da haysy frameworklar ,js ,css bibliotekalar haysy diller köp ulanylyar,ulanylar bilýän bolsañyz yazyñ paylashyñ!

Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir