Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary we daşyndan okaýan myhmanlary!
Araňyzda Ýokary okuw jaýyna, Litseý, Tehnikum-lara giren talyplary we şu ýyl 1-nji synpa gadam urýan ýaşlary Bilimler we talyplar güni bilen çyn ýüregimden gutlaýaryn. Size okuwda, işde üstünlik arzuw edýärin. Geljekde siz Watanymyza, Il-günümize, Hormatly Prezidentimize gerekli ýaşlaryň biri bolmagyny Allatagaladan dileýärin. Goý, Şeýle mümkinçilikleri döredip beren Hormatly Arkadagymyzyň jany-sag, Ömri uzak, Alyp barýan işleri rowaç bolsun.

Gutlamak bilen saýt agzasy - Perhat Sabirovv

Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir