Gadyrdan Talyplar!!! Bilsimiz yaly, 2006 yilina cenli Türkiyaning yokari okuw jaylaryna yerlesen talyplara Türkiye hokumeti tarapyndan \'Basbakanlik bursu\' ady astynda stipendiya berilyardi. 2006 yili we ondan sonraky yilda yokari okuw jaylarinda okamaga hak gazanan talyplara berilmedi, berlenok we indiden sonra-da beriljegi gumana. Shol sebapli talyp egindeslerimiz bolup, yagdayi uytgetmek maksady bilen Bilim Ministirligining dykkatyny ceker yali talyplaryng adyndan umumy bir arza yazmakcy. Arzamizing ahyryna-da ses beren herkiming ady, familiyasi, universiteti,fakulteti,bolumi we haysi dowleting rayati bolsa shol dowlet yaziljak. Arzamyza goshulmakcy herkim(23.02.2008, SAGAT 17:oo CENLİ) hsaparov@gmail.com elektronik adresine yokardaki sanalanlary yollamagy yeterli, goshulmak isleyan herkimde eger yollamakci bolyan arzamizi okamak islegi dorayse, shahsina elektronik pocta arkaly göyberiljekdir...Ahlimize we bizden sonky talyplar ucin hayirli bolsun dilegi bilen...sag bolung))) »

Köneler, krsnvdsk tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir