Paliwan Halmyradow ölümi hakyndaky gybat.

Hormatly agzalar,
Belli bagşymyz Päliwan Halmyradow bir maşyn awariyasy sebapli yogaldy diyip habar aldym welin hiçbir resmi habar beriş serişdesi bu waka hakynda hiçbir zat yazmady.
Siz bu myşmyş barada birzatlar bilyäňizmi?

Dowamy »

2777 28
Köneler, 12 years ago