BAKARA SÜRESINIÑ PAZYLATY

''Her bir zadyñ iñ üstün ýeri bardyr. Kuranyñ üstün ýeri Bakara süresidir. Her kim ony öýünde gije okasa üç günläp şol öýe şeýtan girmez. Kimde kim ony öýünde gündüzine okasa ol öýe üç gün, şeýtan girmez''

Hadysy Şerif (Suýuti Jamius-Sagir; Ebu Ýälä, Ibn Hibban, Taberany, Beýhaky)

Okalşy:
Bismillähirrahmänirrahim:

Elif. Lam. Mim. Zälikel kitabu lä raýbe fiýh. Hudellilmuttakyn. Elleziýne ýu'minune bilgaýbi we ýukyýmunessalate we mimmä razaknähum ýuñfykun. Welleziýne ýu'minune bimä uñzile ileýke we mä uñzile miñ koblik. We bil ahyreti hum ýuwkynun. Ulä ike alä hudemmirrabbihim we ulä ike humul muflihun.

Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir