FATYHA SÜRESINIÑ PAZYLATY

Günlerde bir gün bir sahaba Fatyha (Elham) süresini okandygyny aýdanynda Pygamberimiz Muhammet aleýhissalam şeýle diýipdir: ''Ýemin edýärin kiý, Alla tagala, ne Töwratda, ne Injilde, ne Zeburda, ne-de Furkanda, ol süräniñ meñzeşligini indiren däldir. Ol namazlarda gaýtalanýan ýedi aýat bolup, maña berilen Kurany azymdandyr''.
(Hadysy Şerif ㅡ Tirmizi)

* * *

''Iñ köp haýry degen süre Fatyha süresidir, her derde şypadyr''.
(Hadysy Şerif ㅡ Beýhaky)

Okalşy:
Bismillähirrahmänirrahim:
Elhamdu lillähi rabbil alemiýn. Errahman irrahim. Mäliki ýewmiddin. Iýýäke neabudu we iýýäke nestayýn. Ihdinässyratal mustakym. Syratalleziýne enamte aleýhim. Gaýril magzubi aleýhim welezzallyýn.


ELMALILI M. HAMDİ YAZIR
BİLGİSAYAR HATLI 41 YÂSÎN
Türkçe okunuşlu ve meâlli.

Terjime eden: @Jeksparro

Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir