hemmäňize salam bu ýene de men ( entäk ýatdan çykaran daldirsiniz diyip umyt edýärin) men şu ýerde bir ýazgy açasym gelýär................birazajyk boş wagtynyz bolsa ozuniz barada bir zat ýazsanyz... çyn adynyz nirede okaýarsynyz ozuniz nireli umuman bir iki soz .... wiii indi duşuşyk nirede bolýaray???????

Köneler, shagyzy tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir