Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Söhbetdeşlik dowam edýär. Ikinji nobat Diwananyñky. Ozi sahypanyn ýaşulylaryndan hem-de şu wagda deňiç iň aktiw agzady yañy-yakyna deñic. Yone indi onun az wagty bar yaly, kabir soraglarynyza jogabam berip bilmez shol bashagaylygy bilen. Yene-de soraglarynyz bar bolsa soraberin. Bashda ozum azyrak tanayshym boyunca onun barada gysgaca yazayin: Oran agras yazgylara eye. Kop mowzuklarda ozunin cuññur pikirlerini beyan edyar. Onun pikirlerini okap, men-a shol mowzuk barada oz pikirimi bildirmage gerek hem goremok :) Sebabi, barybir, Diwana men yazjaklarymy yazyardy. Hazir Turkiyede yokary okuw jayinda okayar we bu sahypa shol yerden yazyar. Yadaman-yaltanman yazyan agzalardan biri. Onun ulanyjy ady barada oz yazan yazgysy sheyle:

şu sahypa agza boljak bolyakam akyşyn aydymyny dinledim. \"garagol oglanlar garagöz gyzlar diwana goydular adyma menin\" \"eger-de ses bermesen söygime menin men baky diwana dali diwana\" yaly sözleri bardy. köne forumda golumam şu setirlerdi. şonda yadyma düşdi, birazajygam özüme gelişdirdim şondan.
Onun ahli acan mowzuklaryna hem goz aylap bilersiniz! Indi bolsa, sorag soramana başlabereliň! Bellik: Söhbetdeşlige aktiw gatnaşalyň, sorag ya-da soraglar soralyň! Gyzykly bolar diýip umyt edýärin! Sag boluň!

Köneler, ata tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir