Bir adamyn iti bar eken ol itini seyle gowy goryar eken sonlap ol it gotur acypdyr sonda ol itin eyesi sol adam hey jenewer senem gotur acypsyn sen indin mana gerek dal diyip gulupdir ol ite alla tarapyn dil bitipdir we sey diyipdir sen menin ustumden gulmedin hudaýyn ustunden guldin diyipdir ol adamyn gorkudan eller zyndyrap galypdyr ol sondada ite seyle diyipdir men hudaýyn ustunden gulmedim ahry diyipdir it seyle jogap beripdir meni yaradanam huday seni yaradanam huday men bul keseli dilap almadym munam huday berdi bu hudayyn isi ahry diyipdir adamlar bu dogury zat sebabi hemme zat huday etyar derdini berenem huday dermanyny hem berer adam kemsitman ejiz yerni yuzne salman...

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir