Türkmenistanda şu hepde boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty:

Bal­kan we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +4...+9 gradusdan +8...+13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +19...+24 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +12...+17 gradus maýyl bolar.

Ahal we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 6 — 11 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +5...+10 gradusdan +8...+13 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +13...+18 gradusdan +20...+25 gradus aralygynda maýyl bolar.

Ma­ry we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 10 — 15 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +4...+9 gradusdan +9...+14 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +14...+19 gradusdan +21...+26 gradus aralygynda maýyl bolar.

Le­bap we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5— 10 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +5...+10 gradusdan +9...+14 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +13...+18 gradusdan +22...+27 gradus aralygynda maýyl bolar.

Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 5 — 10 metrden 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +3...+8 gradusdan +9...+14 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +12...+17 gradusdan +19...+24 gradus aralygynda maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aş­ga­bat­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan gündogara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 8 — 10 metrden 11 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine +7...+9 gradusdan +10...+12 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +16...+18 gradusdan +20...+22 gradus aralygynda maýyl bolar.

Täzelikler, 12 tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir