Deryanyn boyunda yasayan we deryanyn bir kenaryndan beyleki kenaryna yolagcy gatnatmak arkaly guzeranyny dolandyryan bir garry gayykcy gayygyndaky kureklerin birine\"ynam\",Beylekisinede\"Zahmet\"sozlerini yazypdyr. Munun sebabini soranda musakgatly gunleri arka atan yasuly: Deryanyn beyleki kenaryna gecmek ucin iki kurekde zerur.Zahmetsiz ynam we ynamsyz zahet sizi maksada yetirmez. Durmus yoluna yeke kurek bilen cykmak hem deryany yeke kurek bilen gecmage synansmakdan tapawutsyzdyr- diyip jogap beripdir. Men pikirimce kimdir birinin ynamyna girmek ynamyny odemek bu bir mertlik,yone oz ozune ynam edip bilmek bu bir bagt,men hem sol bagta yetsem Allajan ozin guyc kuwat ber. Men hem \".......................\"Ynanyadym.

Köneler, Dursun tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir