salam talyplar!!! kiyew-ashgabat saherler arasi yol achilipdir,dogrumy shu habar. men eshidishime gora Watan habarlar gepleshiginde duydurulipdir!eger bilyaniniz bar bolsa jogap yazayin,hayish!(eger achilan bolsa ukrayinadaki turkmen taliplar uchin hezillik bashladi-diyibermeli)

Köneler, yako174 tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir