Salam bermek sünnetdir we salam almak bolsa parzdyr.

Sorag: berlen salamy almak näme üchin parz yagny hökmandyr?

Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir