Bulut,
Bulut,
Gara bulut,
Nä ýagañok ýagjak bolup?

Ýa birýana gyssanýañmy?
Ýa suwuñy gysganýañmy?


Ýyldyrym

Asmandaky çal bulutlar
Ýagyş baryn getiripdir.
Eýläk-beýläk ser salyp dur,
Göýä bir zat ýitiripdir.

Ýa-da ýagjak ýerlerini
Görjek ýaly synlap bakyp,
Ÿere içgin seredýärler,
Gökde zol-zol çakmak çakyp.

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir