1 YASHYMYZDakANYZ sizi elleri bn iydirdi we yuwdy. Tutush gije aglap ony ukusyndan goyup sag bolsun aytdyk.
2 YASHYNYZDAKANYZ size yoremagi owretdi. Sizi chagyran wagty ondan gachyp sag bolsun aytdynyz.
3 YASHYNYZDAKANYZ size der dökup naharlar tayyarlady. Tarelkany agdaryp- dökup sag bolsun aytdynyz.
4 YASHYNYZDAKANYZ elinize durli renkli galamlar berdi. Jayyn diwarlaryna cyzyshdyryp sag bolsun aytdynyz.
5 YASHYNYZDAKANYZ sizi in owadan eshikler geydirdi. Yolda goren birinji palchyga bokup sag bolsun aytdynyz.
6 YASHYNYZDAKANYZ size bir top sowgat berdi. Goñshyñ penjiresini dowup sag bolsun aytdynyz.
7 YASHYNYZDAKANYZ mekdebe sizin bn bile gitdi. Köcede 'GITJEKDÄÄÄÄÄÄÄÄL' diyip aglap sag bolsun aytdynyz.
9 YASHYNYZDAKANYZ size dileg - towir etmegi owretdi. Her gezek edeninizde ony yatdan chykaryp sag bolsun aytdynyz.
11 YASHYNYZDAKANYZ sizi dostlarynyz - joralarynyz bn parka akitdi. 'Sen bizin bn otyrma' diyip sag bolsun aytdynyz.
12 YASHYNYZDAKANYZ erbet tv programmalaryny - kinolary gormeginizi islemedi. Ol oyde dal wagty hemmesini gorup sag bolsun aytdynyz.
19 YASHYNYZDAKANYZ uniwersitetde sowjak pullarynyzy berdi. Sizi mashyn bn uniwere akitdi. Kursdashlarynyz gormesin diyip uniwere yetmanka dushup sag bolsun aytdynyz.
21 YASHYNYZDAKANYZ ish kariyeranyz hakda maslahat bermek isledi 'Men senin yaly boljak dal' diyip sag bolsun aytdynyz.
22 YASHYNYZDAKANYZ uniweri gutaranynyzda sizi gujaklap guwandy. Yewropa syyahaty ucin pul sorap sag bolsun aytdynyz.
25 YASHYNYZDAKANYZ toyunyz ucin hemme cykdayjylary cykardy. Sizin ucin hem begendi hem aglady. Siz bashga yere göchup sag bolsun aytdynyz.
30 YASHYNYZDAKANYZ bäbege seretmek hakynda maslahat berjek boldy 'Kone zatlar indi ulanylanok' diyip sag bolsun aytdynyz.
40 YASHYNYZDAKANYZ size jan edip bir garyndashynyzyn doglan gunini yatlatdy. 'Eje ishim bashymdan agdyk' diyip sag bolsun aytdynyz.
50 YASHYNYZDAKANYZ keselledi. 6njy bazar guni ony gormage gitdiniz, gaty begendi. Onga garrylaryn cagalar yaly näzlidigini aydyp sag bolsun aytdynyz. We bir gün ol yogaldy. Shol gune cenli onun ucin etmedik zatlarynyz bary yureginize yyldyrym yaly dushdi. Yene bir gezek. EGER SHUWAGT SIZ BN BILE BOLSA ONDA ONKIDEN HEM HAS HAS HAS KOP SOYUN.

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir