Bir dayzanyn 3 sany giyewisi bar ekeni. Gayynenesi giyewilerini synagdan gecirip gormekci bolupdyr we uly giyewisi bilen deniz kenaryna gezelenje gidipdir. Gayynene suwa özi böküp, gark bolup baryana meñzäpdir, uly giyewisi hem suwa böküp gayynenesini halas edipdir. Ertesi ir bilen uly giyewisinin gapysynda tazeje Mark2, aynasyna:"MENI HALAS EDENIN UCHIN SAG BOL! Gayyneneñ" diyip yazylgy duran ekeni. Bu waka ortanjy giyewisi bilenem sheyle gaytalanypdyr. Korpe giyewisi bilen kenarda gezelenc edyan gayynene yenede suwa böküpdir, giyewisi hic zat bolmadyk yaly gecip gidipdir. Gayynene aradan chykypdyr. Ertesi ir bilen korpe giyewisinin gapysynda tazeje Lexcus, aynasynda:"MENI HALAS EDENIN UCHIN SAG BOL! Gayynatañ" diyip yazykly duran ekeni.

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir