Salam dostlar we agzalar. Gowumy yagdaylarynyz, ish-güych? Näme täzelik?

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir