Derýanyň kenarynda iki sany oglanjyk we uly ýaşly adam kenardan geçmek üçin durdylar.Kenarda olar uly bolmadyk gaýygyň duranyna gözleri düşdi.Ol gaýyga bolsa diňe 1sany uly adam ýa - da 2 sany oglanjyk ýerleşýär.Eger - de bir kenardan beýleki tarapa geçmek üçin 20 minut gerek bolsa olaryň üçisiniň geçmegi üçin minimal ýagdaýda näçe minut gerek bolar - ?

Sorag-jogap, Technoman tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir