\"saher turup syl yüzüňe chagany,

päkliginde bolup bilsen shoncha bol,
sen sanama gara sachyn agyny,
sen sagaman orenine moncha bol!!
biz hemmamiz shatlyk u/n dogulduk,
shonun u/n gechdik ynha shuncha yol,
shat gunlerin az bolanyna gynanma,
shat gunlerin bolanyna moncha bol!!
goňşyňy gozgama göçmesin goňshyň,
goy ochmesin,sen olcherme oduny,
ayaklaryň ätjek adimin äder
,göreçleri görer görjek zadyňy!!
saher turup syl yüzüňe dunyäni,
giňligiňde bolup bilsen shoncha bol,
bu dunyäge mahsus hemme zatlaryn,
senden sowlup gechmeyanine moncha bol!!
erbet bor bu yazlar gechse deňiňden
bu yagyshlar senin u/n yagmasa
baglaryn bashyny yranda tupan
zerur chygy gül yüzüňe degmese!!
gykuwlashyp gechip gitse deňiňden
durnalaryn yyllar kimin hatary
seni gozgamasa beyik yashayshyň
çözülen hem çözülmeli mataly!!
shonyň u/n syl yüzüňe dunyäni
özüň hakda goňshyň hakda pikir et
bu dunyäge mahsus hemme zatlaryň
senden sowlup geçmeyanine şükür et!!
(merhum shahyrymyz gurbannazar ezizow)---dogurdanam dostlar,doganlar,uyalar kawagt her kimde-de bolya oz durmushyndan nalamak.öňem bir adam her wagt oz durmushundan nägile bolup yoripdir.allatagalla onyn yanyna jebrayyl perishdani goyberipdir,onyn nalyshyna chydaman.perishde onyn yanyna gelip-\"ey adamzat bu dunyaden sayla isledik durmushuny men onyn durmushyny sana berjek,ozinede 3 ay mohlet,men 3 aydan gelerin\"diyip gozden gayyp bolupdyr.gelipdir 3 aydan seretse ol kishi lapykech otyr diyya,ozine durmusham sechmandir hich zadam.
\"ey ynsan eger sen ozine durmush saylap bilmedik bolsan men sana komek edeyin.hool gonshy obadaky bayyn durmushy gowy shony alay\"
adam:\"ay olgaty husyt\"
-\"onda hoool hanyn durmushy name,puly maly hemme zady yerbe yer\"-\"ay yok onyn yzynda olayse zuryady yok\".......ay garaz ol oyle bul boyle,in sonunda perishde:\"ine indi godinmi. allatagallanyn berdigi durmush dunyadeki in gowy durmush öz durmushun.sen bolsa nalynyaň.oturda pikir et we shukur et.\"
doguranam bu mowzyk uzyn boldy,uklap galaymaň yene.menem arasynda gelip galanyny yazarynda.oňa chenli sizem oz teswirlerinizi yazarsynyz diyip umyt bile

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir