Eşik

Bir ge­zek gö­zel­lik bi­len bed­roý­lyk de­ňiz ke­na­ryn­da sa­ta­şyp­dyr­lar-da, su­wa düş­me­li di­ýen ka­ra­ra ge­lip­dir­ler. Olar eşik­le­ri­ni bir gy­ra go­ýup, su­wa bö­küp­dir­ler. Bir­nä­çe wagt­dan soň, bed­roý­lyk ke­na­ra ge­lip, gö­zel­li­giň eşi­gi­ni ge­ýip, ol ýer­den ga­ra­sy­ny saý­lap­dyr. Soň­ra gö­zel­lik hem suw­dan çy­kyp­dyr, ýö­ne eşi­gi­ni tap­man­dyr. Ol eg­na­çyk­ly­gyn­dan bi­çak uta­nyp­dyr we bed­roý­ly­gyň eşi­gi­ni ge­ýip, ol ýer­den uzak­laş­mak bi­len bo­lup­dyr.
Şol gün­den bä­rem er­kek­ler we ze­nan­lar ýal­ňy­şyp, bi­ri­ni baş­ga bi­ri hök­mün­de ka­bul ed­ýär­ler.
Ýö­ne nä­hi­li eşik ge­ýen­di­gi­ne ga­ra­maz­dan, gö­zel­li­giň ýü­zü­ni gö­ren ba­dy­na ony ta­na­ýan­lar bar. Şeý­le hem, bed­roý­ly­gy bil­ýän­ler, ony her hi­li eşik giz­le­se-de, gö­zün­den ta­na­ýar­lar

Bilim, 12 tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir