Ajaýyp we täsin söýgi hekaýasy...

Alfred we Judi 52 ýyl öñ toý edenlerinde aralarynda hiç adaty bolmadyk söýgi hekaýalary bardy. Ýagny olar hiç biri-birine süýji sözler, söýgi sözler we ş.m aýtmazdylar. Hemişe biri-birini kemsidiji sözler diýerdiler.
Alfred: Ynanyp bilemok, sen kellesi 0 gyz bilen toý edýänmaý?
Judi: Menem sen Luzer(utulak) bilen toy edip, ömrümi garalaýanyma haýran

Edebiýat, 12 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir