Suratyňa baglap bütin arzuwlam,
Sensiz näçe günlem geçdi boşuna.
Ýüregimi daglap diýdiň "dolanman"
ýük goşup gaýgylaň agram daşyna.

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir