Käte yeke çykyp gijeden-gije,
Käte şägirtlerin yzyna tirkäp,
Gijeler ogurlap towukdyr jüyje,
Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp.


Asyl bir oba däl onuň çürkäni,
Köp yerlere yeten eken yzasy.
Ahyr bir gün...
Ajayyp bir yaz güni
Dolanmyşyn o bendäniň kazasy.

Üyşüşip bir yere ilen-çalany,
Däbe görä öwenmişler öleni:
- Yatan yeri yagty bolsun pahyryň,
Ahyryetde hemra bolsun imany.

Arman, yöne tapylgysyz yigitdi,
Hiç bilmezdi iliň hakyň iymäni.
Dayysy, dogany, yegen, yeňňesi,
Däbe göra öwenmişler hemmesi.

Yasa gelen garryja bir yaşulyň
Yeke özi galanmaşyn seretse.
Onsoň bu-da öwenmişin özüçe:
"Ogrujady, ogrujady, neresse..."

Kerim Gurbannepesow

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir