"Yuregim kul bolup galdy"
Seni soyup ezizim tapmadym rahat
Shatlyga gora gaygy kop berdin
Ka guldirsenem koplench aglatdyn
Dunya sygmaz soygimi hasap etmedin

Ya etmedimi sana baylygym
Aytmasanam bilyan etmedi baylyk
Kop gordin sen bu dunyade barlygym
Belki omrum galandyr ene bir aylyk

Yzyndan her gun seredip galardym aglap
Senin bilen gurleshmane men pursat gozlap
Dort yyldan bari sen gozel gyz ozune baglap
Gechdi omrim dine sana soyyan diyip sozlap

Gechip gidyan denimden sen gyya bakman
Men bolsa senden gozum ayyryp bilman
Sana bolan soygimi sen hasap etman
Gidyan gayyp bolup yzyna birje seretman

Ya bilemok ozuni tutyan beyik asmandan
Yada hakykatdan sen meni bilenok soyup
Sorayardym seni her gije ol yyldyzlardan
Yuregim kul bolup galdy odundan koyup

Goshgyny duzen: Khaitmurat Berdymuradow

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir