Türkmenistan düyn Eyrana gaz goybermegini bes etdi (kabir yerde %50 azaltdy) diyilyar. Türkmenler Eyranlylara kabir tehniki problemalar sebapli kesmeli bolduk diyipdirler welin emma Eyranyn mediasynda 2008-de Türkmenistanyn gaz bahasyny yokarlandyrmak (2 esse)isleyandigi aydylyar. Eyran daşardan alyan gazynyn %5-ini türkmenistandan alyar. Men-a gaty begendim, gazymyzy arzan alyp köp öwrenişdiler. Çeşme reuters

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir