Batyr bolmak ucin name etmeli? birini urmalymy, gorkuzmalymy. ya akylly bolmalymy? ugurtapyjy bolmalymy? ozuni nahili alyp barmaly batyr bolmak ucin? shu soraglara uyshup jogap tapaysak.

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir