Hemma salam, bu tekst Programma satýanlaryñ hemde, Programma satyn aljak bolýanlaryñ dykkatyna. Ünsili okañ!
Käbir ştur oglanlar Internede gowy düşünýä, ýangy Internede girip dürli Programmalar, (VPN, Psiphon, Sõýgüliñ telefonda kim bilen jañlaşýanny bilip bolýan) oýunlar we ş.m zatlar gözledip tapýalar. Hemde ol tapan programmalarny oýunlarny Imo we dürli saýtlarda satan bolýalar. Beýdip bular 1-njiden näme etdimkäm diýen bolşup, honnanbärsiräp, 2-njiden şol programmany satyp tap baýan ýaly gürleýärler. Inni size sorag: Haçan, kimler Programma ýa-da oýun satyp baýapdyrlar?! (jogap: hiçkim).
Oñarsañyz õzüñiz döredip satyñ!.
Inni programma satyn alýanlaryñ dykkatyna! Siz şoña meñzeş oglanlardan programma satyn alyp ýadamadyñyzmy?
Siz hälem şolara ynanýañyzmy?
P/S: Dostlar Internetde taýýar duran zady satmalyñ we satyn almalyñ!!!.

Sorag-jogap, mayk tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir