Şu habarda okadym. Kerimow 88.1% bilen prezidentlige saýlanypdyr. Azmy ýa-da göwnümemi? 99.1% etmeli ekeni. Oňarmandyr.

Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir