Salam talyplar.comyn agzalary men telefonlarmyzda kabir sahsy programmalarymyzy basgalar gormegini
islemeyaris (imo facebook enstegram we.sm) seyle programmalarymyzy basgalar girip gormegini islemeyaris eger
sizem seyle bolsanyz onda size nadip
progmamma gizlemegin birnace usullaryny aydyp gecjek kuponyzy
bilyansinizem yone bilmeyanler ucun uly
komegi deger diyip umyt edyarin.
SAMSUNG
Настройки>>Дисплей>>Домашний
Просмотр>>Срить приложенй su yzygiderligini yerine yetirip soz glawny ekrandan programmalarymyzy gizlap bilersiniz
LG
Настройки>>Дисплей>>Домашний
Просмотр>>Скрити приложение bu
yzygiderli yerine yetirip gizlap hem cykaryp bolyar
HTC
HTC bu koptaraplayn andiroid telefonlaryna menzeyar programmalarymyzy gizlemegin has ansat
3 nokady basyp programmany gizlap hem
girip bolyar.
BLU
BLU telefonlaryny hazir kopculik adamlar
ulanyarlar bahasy hem elyeterli bu telefonlarda menyuda wagtynyz bos sahypa ya-da programmanyn usti bilen gizlap bilersiniz BLU telefonlarynda programmanyn gizlemek has kynrak
sonun ucin play marketden ( "S9") programmanyn almagy size maslahat
beryarin temany okanyňyz ucin oran
minnetdar kopculik sagbolun.
yazan Serdar Jelilow.

Tehnologiýa, Serdar Jelilow tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir