bır gun towşan baryn gapysyny bat bılen açyp gomparyp gelıpdırde gygyryp, araňyzda blatnoy barmy dıyıp sorapdyr. ıçerde oturan mojek hem bar eken. towşan hemmanız bas manatdan toplan dıyıp puly alyp gıdıpdır. ertesi towsan yene gelen we aranyzda blatnoy barmy dıyıp sorapdyr. mojegın gahary gelıp yerınden turup bar,men blatnoy dıyıpdır. gapynyn arkasyndan yolbars gelıpdırde blatnoylar on manatdan galanlar bas manatdan toplan dıyıpdır.

Köneler, shoh tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir