Içinde 13 müňe golaý dermanlar hakda maglumat bar. Gyşyň güni dümewleseňiz, kelläňiz agyrsa we ş.m bolsa näme derman içmelidigini biler ýaly. Dermanlar toparlara bölünen. Şeýlede içinden gözläp bolýar. Agramy 8.67 kg (mb) :-) DepositFiles LetitBit Filefaktory Zshare

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir