Ýara çydamaga ýara
Batamda gama
Akýa gan kakýaň ganat maňa gara
Garalamam diya mana yuzi gara
Ozuni tana iň bolmanda
ýara çydamaga ýara


Ýazanlaryňa ynanýaňmy özüň
Her gün Üýtgäp oturmada ýel yaly öwsüp
Başlaýaň garramaga başlamakaň ösüp
Otyz ýaşaňsoň durmuşdan gutarýa bir bölüm
Bu dünýä diyyaniňem bara
Biderek geplerden ybarat
Göziräk kör yürekler bara
Göşuljakdäl girjekdäl ara
Meni ellemäň
Çöwürýänçäm kelemäm...

Täzelikler, (shyh)sho men tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir