Salam Dostlar Bu men Yazik. Siz ynanmarsynyz men omrumde birinji gezek ozoumun soyyan gyzyma soz aydyp gordum. Siz name pikir edyaniz bor ya-da yok diyyenir oyyanizmi. Ol mana bor diydi. Indi men duybunden uytgedim. Men soygin namedigine indi dusunip basladym.Men ozumi seyle bagtly duyyan. Dunyade soygi bar eken yone ony tapmak gerek. Men oz soygumi 9 ay tanyslygymdan son tapdym. Sizede sular yaly soygude utus nesib etsin. Eger sizde bu hakda sorag bar bolsa mana jogap yazyn. Men sizin hatynyza garasyaryn.

Köneler, Yazik tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir