Aý tüweleme, @eeacerash agza. Peýdaly maglumatlaryñy ýetirip dur.

Sorag-jogap, Janyk tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir