Ýer ýüzünde hiç zada ýer ýokdur...

* * *

Haýp, adamlar pikirlerne kybap görnişde däl...

* * *

Bir dostuñ bolmagy ajaýyp zat. Ýöne esasy zat: dostsuz ýaşap bilmekdir.

Edebiýat, GaRa_TmyN tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir