Diyarler soyginin yokdur serhedi,
Nace soysen sonca soyup yormeli,
Gyz yurekden soyse soyerle welin
Yigdin soyyanini nirden bilmeli?


Baymy, garypmy, semizmi, hormy,
Ya bir karde oturan zalym suythormy,
Mena hic dusunup bilemok dostlar,
Aydyn mana, haysy yigdi soymeli?


Gyz asylly bolsa sorar durarlar,
Razymy, yok, eyyam guda bolarlar,
Gyzlar pikirlenip durmus gurarlar,
Aydyn mana, haysy yigdi soymeli?


Goripler bar gozun, dilin yetirjek,
Gyz bu haldan nadip goranyp biljek,
Yigit gor nahili pikirler etjek,
Aydyn onnon haysy yigdi soymeli?Yigit cykyp gyza soyyarin diyse,
Basga biri ona asyk men diyse,
Gyz gorguli eyyam adagly bolsa,
Aydyn ol gyz haysy yigdi soymeli?Bu gosgyny okap komentariya yazmagy unutman. :-)

Edebiýat, elis tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir