Salam ildeshler men basym tayyarlap yorin websayt acmakcy admin gerek yoretmek ucin ildeshlere dushnukli postlary yazyp owretmek ucin yaly bir admin post yazyjylar hem gerek. Öňi hem saytlarym bardy wgtym balmany üçin saýtlary ýapmaly boldum. Bu taýýarlap ýören saýtym post ýazmak üçin doly düşnükli size hiç hili kynçylyk bolmaz.
Admin ucin bir ayda 200 manat pul moçberi Tmcell nomerinine geciriler.
Post yazyjylar ucin her postyna 5-50 manat aralyk pul mocberi Tmcell nomerine geciriler.
Post ýazyjylar üçin postlaryna görä tölener nähili düşnükli we peýdaly post boldugyça hem şoňa göra pul tölener.
Admin bolsa post ýazjak adamlary tapmaly we barlap web saýtyna goşmaly.
Habarlaşmak Üçin: imo ýazyň +99362595445

Tehnologiýa, altynyigit tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir