Mistiki we Fantastiki hekayalardan goysañyzlar hoşal bolardym gorkunçly gije düýşuñe giryan mumkin bolsa Ruhly hekayalardan dostluk.ru-da kitapcy.ml-da kopusini okadym yene bar bolsa goysañyz raze bolardym

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir