Yurekdeshler.ru saytyna nahili registrasya bolmalay ashakda kod yaz diya welin gorkezileni. Yazyan sondada acanok komek gerek

Sorag-jogap, lacos tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir