Dostlar size arzym aytsam talyplar coma yazgy etsem agsham 3 de gecip yatsam yatyp bilman turdym yene **** bu dunyade soygi yok bu dunyade aldaw bar menki yaly soyen yok son yzynda koyen yok **** men bir gyzy soyupdim ony cyn yuregimden shondan bashga hic kim gorunmedi gozume **** ine bu gun men bildim soygi yok bu dunyade onler men ynanyadym soygi diyen shol zada **** indi name etmeli bu dunyaden gitmeli soygi diyen hren zadyn yokdugyn subut etmeli soygi name aydyn mana birini terk etmekmi? yada soyyan soyyan diyip! yalan sozli akmakmy? BU GYZLARDA NAMYS YOK OGLANLARDA SOYGI BAR SHOL SOYGINI HARLAYANLAR GYZLAN HASABYNDA YOK **** BEY DIYDIGIM GOZELLER GATY GORMAN SIZ MENDEN HEMMANIZE DIYJEK DAL KA BIR BINAMYSLAR BAR BIR GELIP MENDEN SORAN BOLSALAR AYDARDYM MEN SOYGI BAR BU DUNYADE INDI BIRI GELIP SORAYSA MENDEN SOYGI YOK YALAN,YALAN DIYERDIM ADAM PAHYR UMYT ETYAR DUNYADE BOLMASADA ARZUW ETYAR HEMMELER YONE SHOL ARZUWA YETMEDIK GUNI OZININ BU DUNYA ARTYKDYGYN BILYALER INE MENEM SHONA MYSAL BIR OGLAN SADA BOLSAN ALDANJAGYN CYN EKEN SOYGI DIYIP ASHA YNANYBERSEN IN SONUNDA BOLJAGYNA SHUL EKEN BIR GUN SORAPDYRLAR ASMANA GARAP SOYGI NAME BIZE AYDYP BERSENE ASMAN HEM AYDANMYSHYN YYLDYRYM CAKYP SOYGI YOK BU BIR ALDAW, YALAN, YALAN! **** BIR GUN SORAPDYRLAR SHEMALA GARAP SOYGI NAME BIZE AYDYP BERSENE SHEMEL HEM AYDANMYSHYN SORAGA JOGAP INE MEN SOYGI BU GUN BOLSAM ERTIR YOK AYDYN HANY SIZ MANA SOYGI BARMY DUNYADE YADA SOYGI DIYANIN IKI GUNLIK BOLYADA?


Perhat Sabirow

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir