3 yyl yzlg yzyna talyp bolasym gelya yone bolanok egzaminin gecip konkursa yetyan yykylyan her yyl seyle bolya name sebap bn?!

Sorag-jogap, Nobat300894 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir