Iň ýakyn duýgy nähili duýgy???

Kim bilse kiçijek sowgatjyk berjek dostlar....

Bellik: (özümi reklama edemok. ) Gowja pikirleniň ýekeje jogaby bar.
Hormatly. Myhmanlar jogabyňyzy ugradyp bilersiňiz.
E-mail: jangeldi.babaniyazow@gmail.com
imo: +99362684497.

Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir