Ýadyňyzdamy şeýle aýdym bardy Suw bermeziň zat diýip sözleri bardy. şol aýdym nämedi? men akyşyň küşdepdisi bardy şol öýtdüm welin ol däl öýdýärin... şu aşakdaky aýdymy (ilahi) diňläp görüň :)

Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir