Sapaklarmza tayarlanmk ucin, okamak ucin bir yylda 365 gun bar we sholardan 52si bazar gunlere dogry gelya, 313 gun galya. Yazda jokrama yssy 50 guni hem hasaplap ayyrsak, 263 gun galya. Her gun 8 sagat yatyan bolsak, hasaplanynda jemi 122 gun bolya 1 yylda. Sheylelik bln 141 gun galya. Her gun 1 sagatjyk tw goryan bolsak, ya da umuman ozumize wagt ayryan bolsak, 15 gun gidya, 126 gun galdy. Garyn doyursak her gun 2 sagat, olam 30 gun bolya, 96 gun galya. Herbir student 2 ya 3 sagat5yk parka marka aylanmaga gider, 92 gun bolya, 4 gun galya. Wiy , bizem adam, griplaris kelle agyrar, kesellar4s, 3 gunimz syrkaw5amak b4len gecer, 1 je gun galdy. Ol gunem bizing doglan gunumz.. Biz aslynda okasymz gelya weli, wagt tapylanok da😃

Täzelikler, Tagiev tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir