***Özüñe nähak garalan hem bolsa,her iše yagšylyk bilen jogap ber! Öz gownuñe deglen hem bolsa,herkime hošamay sözler bilen bak! Yagšy gylyk—iñ gozel yoldaš,gopbamsylyk bolsa usti gomulgi bir dertdir
***Her iše oylanšykly çemelesmek mal-mulkiñ artmagyna,rysgyñ zyyada bolmagyna we berekediñ kopelmegine elter
***Her zadyñ gozelligi bar, hayyr išiñ gozelligi geñešli edilen išdir
***Iñ gowy hazyna— yagsylyk etmek.Onuñ gazandyryan sogaby suññüñi yeñledyar,išiñi ugrukdyryar.
***Atañdan galan miras arkaly dalde,öz akylyñ bilen gazanan zadyña buysan!

Edebiýat, SSHB tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir