Yenede men😀😀
“Täze ýylyň täsinlikleri” aksiýasy Sizi garaşylmadyk sowgatlar bilen begendirmekligi dowam edýär!
2019-njy ýylyň 13-nji ýanwaryndan başlap her ekşenbe güni gündelik baýragyň ýeňijisi Samsung Galaxy J2 Prime smartfony we Awaza 2(iki) adama 3(üç) günlik putýowkany alýar. Utuşyňyzy kurortda toý ediň!
“Täze ýylyň täsinlikleri” aksiýasy – bu toplumlaýyn hyzmat bolup,oňa ýazylyp, Siz her günde 5 SMS toplumyny alyp, her günki Sowal bäşleginiň baýragyny utup bilersiňiz.
Hyzmatyň bahasy - bir günde 1,5 manat.

Çesme:tmcell.tm


Perhat Sabirow
+99364290174 men gerek bolsam

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir